Avatar, Cách Kiếm Con Thỏ Ngọc Dễ Dàng

Cách Kiếm Con " Thỏ Ngọc "
Qua Vài Ngày Lăn Lộn .... Em Rút Ra Vài Cách Kiếm Thỏ Ngọc Các Bác Đọc Thấy Đc Cho Like
Thường Thì Em Hay Tìm Tại Map : " Ăn Xin 1 , Ăn Xin 2 , Nhịp Cầu Teen ,... Các Map Có 19 Khu Tại Công Viên "
Vào Và Chuển Khu Các Khu Ít Người Thôi ....
Nói Chung Chuện Kiếm Con Thỏ Ngọc Ko Mấy Khó ... Quan Trọng LÀ Cho Nó Ăn Sao Mà Bắt Đc Mới Hay .... Phải Chậm Và Chậm ... Em Đã Test ... Ấn Cho Ăn Liên Tục Nhưng Ko Bao Giờ Thành Công
Chỉ Bắt Từ Từ Còn Ăn Đc
Và Kết Quả 2 Ngày Mệt Mỏi Chẳng Gì Khác Ngoài " Đồ China "
Chúc AE Thành Công

Back to posts
1 / 11 / 592300

Old school Easter eggs.