Ninja, Thủ thuật đập đồ muốn share cho ae

BẮT ĐẦU
-mình chuẩn bị nguyên liệu sao cho đủ %(bỏ game lâu quên đá gì cmnr) ko thừa ko thiếu nhá, bảo hiểm nhân thọ á lộn bảo hiểm sơ cấp nếu muốn (mình bảo hiểm hết cho chắc), kiếm món rác nào đại ý khoảng 4x hay 5x là đc mình chơi bao tay sắt rác Ok
Đập: tại làng chài nha canh giờ nào ko lag ý đi hang động 4h xog đập cũng đc, tìm vài viên đá 1 hay 2 nên nhặt ngay bên làng chài chỗ quái 1x ý cho nóng chạy về làng chài chuyển sang khu 25 26 nên ko có người là tốt nhất lấy món rác ra đập cùng đá 1 2 cho nó rớt chơi, canh đại nó mà lên hai phát liên tiếp hay rớt 2 phát liên tiếp thì cởi đồ cần đập ra quất ngay chú ý đồ rác mà phát lên phát rớt là khá nguy hiểm nhá mình dùng thủ thuật này mà 9 món 10 one hit phê lòi và cái vũ khí đã 13

Back to posts
1 / 18 / 592307

The Soda Pop